*** COVID-19 EN HET GELIJK VAN HOOGWAARDIGE RADIËSTHESIE ***

Wanneer de gezondheidswetenschappen zich in hun studies een breder spectrum van mogelijkheden zouden hebben aangewend, dan waren richtinggevende onderzoeken waarbij een vorm van hoogwaardig toegepaste radiësthesie serieus werd genomen, tot mogelijk veel tijdwinst hebben geleid bij het vinden van een medicatie tegen COVID-19.

Doordat ik als één van de weinigen hoogwaardige radiësthesie mag toepassen, geeft deze vorm van meting de mogelijkheid aan de wetenschappelijke disciplines in vele, waaronder de gezondheidswetenschappen te mogen kunnen onderzoeken, zonder enige invloed van mijn eigen bewustzijn, waardoor de uitslagen van de metingen rechtstreeks verbonden zijn met de toegepaste vragen aangaande het onderwerp, zonder rationele tussenkomst van het verstand. Tot nu toe door de officiële wetenschap als verwerpelijk verklaard.

Zo ook met COVID-19 waarbij de vraagstelling was: welk bekend en eerder toepasbaar gepleegde medicatie zou ook een mogelijke indicatie geven tot het reduceren van deze ziekte en het verbeteren van de gezondheid ? Het toepassen van de door mij toegepaste hoogwaardige radiësthesie op mogelijk de volgende kanshebbers gemeten in maart 2020

*HYDROXYCHLOROQUINE * DEXAMETHASON *REMDESIVIR *47D11
daarvan werd duidelijk dat alleen REMDESIVIR als virusremmer de juist toepasbare medicatie zou zijn tegen COVID-19. Ik heb 2 mensen met een professionele wetenschappelijke achtergrond hier toen direct van in kennis gesteld, met het verzoek dit niet verder naar buiten te brengen.

Met een dergelijk bericht had ik toen niet naar buiten mogen treden, maar sinds 25 juni komen er nu publicaties dat deze virusremmer door de Europese medicijnautoriteiten onder voorwaarden is toegelaten. Dit getuigt van een duidelijke overwinning van toegepaste hoogwaardige radiësthesie.

In MAART 2020 echter heb ik d.m.v. hoogwaardige radiësthesie ook een eenvoudig vrij verkrijgbaar supplement dat zowel voor preventie voor het krijgen van COVID-19 als ook het bevorderen van de genezing van COVID-19 - mogen meten.

Hiermee kan ik dus nu ook niet naar buiten treden, omdat hoogwaardige radiësthesie niet wetenschappelijk erkend wordt.

Zodra dus de farmaceutische wetenschap dit zelf ontdekt heeft, is het voor mij mogelijk om dit te bevestigen van de door mij gedane metingen in maart 2020.