Gezondheid een bijdrage tot verdere informatie

Laat ik voorop stellen, dat ik geen medicus ben, zelfs niet medisch onderlegd, ik ben slechts het medium (de tussenpersoon) die toegang mag krijgen met mijn gave tot het onderbewuste van de mens via Radiësthesie. Het onderbewuste weet wat goed is voor het lichaam en de geest. Het geeft aan welke stoffen er mogelijk ontbreken en welk voedsel mogelijk schadelijk is voor een effectieve gezondheid.

Eerst meet ik de gezondheid op de Bovisschaal en kijk naar de reguliere waarden die kenmerkend zijn voor een gezond iemand. Dan kan ik kijken naar mogelijke ziekte oorzaken of verstoringen.
Een ziekte-oorzaak kan zowel fysiek of psychisch zijn en dat is een eerste indicatie. Bij fysieke oorzaak meet ik via Iriscopie wat de lichamelijke klachten zijn en welke factoren kunnen gaan bijdragen tot verbetering. Is er b.v. een tekort aan vitaminen en/of mineralen. Hoe is het voedingspatroon? Welke voedingsmiddelen schaden het lichaam? Is er allergie in het spel? Is men gevoelig voor straling? Ook meet ik via radiësthesie de mogelijke behandelingsmethoden uit meer dan 50 soorten therapieën. Op die manier krijgt de cliënt altijd een op maat gesneden aanwijzing die tot oplossing van het probleem of tot genezing kan leiden. In geval de oorzaak van psychische aard is, ga ik kijken of er storingen zijn in het dagelijkse levenspatroon en waar men eventueel meer of minder aandacht aan dient te besteden. Door dit o.a. te meten krijgt men een direct inzicht waarvan het lichaam en/of de geest zegt, dit te gaan veranderen wil je je gezondheid verder verbeteren. Dus alle metingen komen uit de eigen diepere lagen van bewustzijn.

Het onderbewuste is gebaseerd op heelheid en weet van goed voor je is. Wat je doet met de aanwijzingen vanuit je onderbewuste is aan jou. Als het blijkt dat de klachten niet oppervlakkig zijn, dan adviseer ik altijd contact op te nemen met reguliere dokters, specialisten en/of hulpverleners. Ik verstrek geen enkel medicijn in welke vorm dan ook. Dat is niet mijn terrein. Wat ik doe is inzicht geven en mogelijke oorzaken van het ongemak opsporen. De diagnose die je daarmee jezelf geeft via mijn metingen wordt door de medische wetenschap nog niet erkend, daar men nog niet kan beschikken over instrumentaria die via deze vorm van meting het veld van het onderbewuste in kaart kunnen brengen. Wat ik doe is kennis die voorhanden is, langs een weg van fijnstoffelijke metingen aan de oppervlakte te brengen. Het resultaat van mijn meting kan de toets van elke kritiek doorstaan, daar het is verkregen door informatie uit de mens zelf. Met mijn 25 jarige ervaring en ethische instelling t.a.v. radiësthesie is het mij gegeven de verschillende dimensies van bewustzijn te mogen openen om met de informatie daaruit de mens een richting te geven tot een gezonder leven.