Informatie waarover wij mogen berichten omdat het ons is toegevallen...

 

Strikt persoonlijke spirituele- maatschappelijke- en gezondheidsadviezen

Over spiritualiteit zijn ons bijzondere inzichten aangereikt, waarbij ik één item hier wil benoemen namelijk het volgende: Het is zo bijzonder daar in de nacht van 3 op 4 november 2022 er een grote uitstroom heeft plaatsgevonden van energie afkomstig van de centrale zon in ons heelal, zeg maar de moeder aller zonnen. Deze uitstroom heeft veroorzaakt dat indien men goed is afgestemd op het kosmisch principe van liefde, vanaf dat moment o.a. een activatie in gang wordt gezet tot herstel van onze 12 strengen DNA, waarvan er nu nog maar sinds duizenden jaren 2 operationeel zijn. De overige worden door de wetenschap junk DNA genoemd. Echter als onze 12 strengen weer hersteld zijn dan worden we een heel mens met ongekende mogelijkheden tot expressie. Zeer opmerkelijk is dan Christina von Dreien in haar nieuwsbrief van november ook memoreert aan dit fenomeen zonder dat zij kennis had van de exacte datum van de uitstroom van de centrale zon. Het blijkt o.a. hieruit dat Christina von Dreien blijkbaar uit de zelfde goddelijke bron mag putten als waar ikzelf ook door geleid wordt.
Datum 18-11-2022

GEZONDHEID: LEEFSTIJL/VOEDING

Is een hoge Boviswaarde van belang om zich te weren tegen bacteriële en/of virologische aanvallen op onze gezondheid?
Voor onze gezondheid is de eerste prioriteit een optimaal immuunsysteem te hebben. Vaak zijn er bepaalde tekorten aan vitamines en of mineralen die essentieel zijn voor het behouden van een goed immuunsysteem. De hoogte van onze Boviswaarde dient dan ook te matchen met de juiste Boviswaarde van de te gebruiken vitamines en mineralen. De stijging van de Boviswaarde is mede afhankelijk van ons spiritueel bewustzijn. Sinds 2012 zijn er een aantal updates geweest in kosmische energie en indien men daarmee resoneert stijgt de Boviswaarde naar steeds hogere eenheden, zelfs zodanig dat men op een gegeven moment minder kwetsbaar wordt voor allerlei infecties. Dit alles is te meten door een vorm van spirituele radiësthesie.

Ik kan daar verder nog aan toevoegen, dat via het onderbewustzijn van de cliënt ook aangegeven wordt hoe b.v. gezondheidsschade door welke oorzaak dan ook in vele gevallen ongedaan kan worden gemaakt. Juist in deze tijd kampen vele mensen met gezondheidsproblemen zowel psychisch als fysiek en een groot deel van deze problemen kunnen teniet gedaan worden door de informatie die het onderbewustzijn van de persoon aangeeft. het onderbewustzijn gekoppeld aan het kosmisch/goddelijk bewustzijn staat altijd voor heelheid van de mens.
Op deze pagina kunt u meer lezen over gezondheid.

Voor deze unieke manier van overdracht van kennis is zowel een persoonlijk als schriftelijk consult mogelijk. Door meer dan 25 jaar ervaring met talloze referenties, geeft deze wijze van informatie een uiterst betrouwbaar beeld van de antwoorden op de gestelde vragen en worden de antwoorden vrijwel altijd serieus genomen en waar mogelijk door betrokkenen toegepast. Vrijblijvend kunt u ons mailen of bellen tel: 0598-613121.