Spirituele Radiësthesie...

Dat radiësthesie of te wel het pendelen een vaak onbegrepen fenomeen is, waarover veel vooroordelen de rondte doen, weet ik maar al te zeer. Zo'n 25 jaar geleden zag ik enkele mensen die hiermee werkten en verbaasde ik mij dat het mogelijk was om informatie te krijgen over bijna alles wat men maar kan bedenken. Ik had wel mijn twijfels over dit gebeuren, want hoe betrouwbaar en controleerbaar zijn deze metingen en hebben al deze personen een onafhankelijke opstelling. Ik wou er dan ook aanvankelijk niets van weten, maar op aandringen van anderen bleek ik erg ontvankelijk te zijn voor deze methodiek om informatie te verzamelen. Ik wist dat ik mij begaf in een gebied van de pseudo-wetenschap en dat voor het meten van deze fijnstoffelijke frequenties geen apparatuur voorhanden was. Door mijn spirituele achtergrond was het mij bekend dat er vele fijnstoffelijke gebieden zijn en dat deze gebieden worden bevolkt door allerlei entiteiten en dat alleen informatie die niet gemanipuleerd wordt door wezens uit de lagere gebieden als betrouwbaar mag worden aanvaard. Als één van de eerste dingen die ik voelde te moeten doen, was een code af te spreken met mijn begeleidende intelligentie als ik de pendel ter hand nam. Kreeg ik de code niet, dan wist ik dat ik gemanipuleerd werd door entiteiten uit lagere gebieden. In mijn handen kwam het pendelboek van Rudolf Mlaker en bijgaand pendelfiguur vertelt iets over de zeven fijnstoffelijke gebieden die er om ons heen zijn. (zie onderstaand figuur)

figuur1 Figuur 1.

Ik besefte terdege dat dit boek niet zo maar een willekeurig pendelboek is, maar een informatiebron waar van de pendelaar een hoge ethiek wordt vereist en een opstelling in dienstbaarheid om toegang te krijgen tot de informatie die vaak tussen de pendelfiguren verborgen is. Daar ik met mijn gave begenadigd ben om op zielenniveau informatie te krijgen, is het voor mij mogelijk antwoorden op de volgende vragen te krijgen. b.v. Uit welke wereld is de ziel van de door mij uit te pendelen persoon afkomstig? Uit de antwoorden die ik in mijn jarenlange ervaring heb gekregen, blijkt dat het overgrote deel van de mensen voor hun geboorte afkomstig zijn uit de astrale- en mentale wereld, dus gebied VI en V van het schema. Dit gebied wordt ook wel de 'lagere hemel' genoemd, waarvan je je moet voorstellen dat deze gebieden voor ons mensen van ongekende schoonheid zijn met prachtige landschappen e.d. Een vervolgvraag is dan: naar welk gebied reist de ziel na de fysieke dood van deze persoon, gezien zijn/haar handelen tot dit moment in de tijd? Je ziet dan vaak dat men 1 of 2 stapjes in hetzelfde gebied vooruit is gegaan, omdat men de levenslessen op aarde er tot nu toe volgens het incarnatieplan heeft ingevuld. Ik kan dan nog verder gaan met mijn vraagstelling, door te vragen: Uit welke sfeer(wereld) komt de begeleidende intelligentie van deze persoon? Bekend is, dat iedereen een gids, een begeleidende intelligentie heeft en het blijkt, dat deze vaak één stapje hoger zich bevindt dan, waar de zielenafkomst van betrokkene is gesitueerd. Regelmatig kom ik echter ook personen tegen, waarvan de ziel afkomstig blijkt te zijn uit de wereld van de Intuïtie dus uit het vierde gebied. Dit is het begin van het gebied van de hogere hemelen. Jullie kennen allemaal vast wel het liedje: over de zevende hemel. Welnu die hemel bestaat echt en is de eerste sfeer oftewel de goddelijke wereld. Ook mocht ik ooit ontdekken dat vanuit die wereld er thans toch nog zielen zijn geïncarneerd op aarde. Ook het volgende figuur.

figuur2 Figuur 2.

uit het boek van Rudolf Mlaker geeft de mogelijkheid aan tot het meten van de menselijke voltooiing in de stoffelijke wereld. Dus in hoeverre heeft men het rad van dood en wedergeboorte kunnen ontstijgen. Als de pendel alle 3 cirkels vol aanwijst dan heeft men een waarde van 1110 en is men vrij van dit rad van wedergeboorte. De getallen 1-10 hebben betrekking op de persoonlijkheid vorming. In hoeverre leert men in dit leven de oneffenheden in het karakter te overstijgen door een afstemming te ontwikkelen die gebaseerd is op liefde en mededogen. In mijn praktijk zie ik dat deze cirkel om te komen tot 10 de moeilijkste is. De getallen 10 tot 100 hebben te maken met de karmische levensles die in dit leven voltooid dient te worden. Het lijkt moeilijk, maar veelal is men over het algemeen hier toch op de goede weg richting de voltooiing met het getal 100. Interessant is de derde cirkel te meten 100 tot 1000 en dit geeft o.a. de spirituele ontwikkeling aan bij de mens. In de vele incarnaties die we gehad hebben, zie ik vaak dat spiritualiteit al wat verder ontwikkeld is en dat een waarde boven de 600 meer regel dan uitzondering is. Van de getallen 1 tot 10 zijn met radiësthesie ook de mogelijke storingen te meten die belemmerend werken om deze cirkel voltooid te krijgen. Met een dergelijke karakter handleiding kan men over het algemeen sneller en duidelijker werken aan verbeteringen. Heel interessante metingen doe ik met het door mij ontworpen figuur (3)

figuur3 Figuur 3.

waarin kan worden aangeduid met welke beroepen en factoren men in vorige levens en/of dit leven naar buiten is getreden. Ik vraag dan altijd of er één of meerdere vorige levens mogen worden aangeduid. Dit zijn voor de persoon vaak heel diepgaande en interessante gegevens, die niet altijd zomaar voor iedereen beschikbaar zijn. Vaak zie je dat beroepen uit vorige levens ook weer in dit leven doorgetrokken worden.

figuur4 Figuur 4.

Figuur 4 gaat over de levenswetten en laat zien in hoeverre iemand is afgestemd in meetbare factoren van procenten op b.v. edelmoedigheid, ethiek, zelfbewustzijn enz. Als ik dit meet, voel ik dat ik een gebied betreed van grote zuiverheid, waarvan ik informatie meeneem naar het hier en nu om mijn medemens hierover te mogen informeren.

Het zelfde geldt voor figuur 5

figuur5 Figuur 5.

waarin ik de 18 hoofdstukken van het heilige boek De Bhagavad Gita schematisch in een cirkel heb verdeeld. Ieder mens zit op elk moment in een bepaalde fase van zijn/haar leven. Door een bepaalde door radiësthesie verkregen hoofdstuk te bestuderen, zal de persoon een versnelde sprong naar heelheid in kosmische afstemming maken. Het is als het ware een to the point gerichte meditatie met hoge energetische waarde.

Op deze wijze geeft radiësthesie toegang tot veelal ongekende mogelijkheden en gebieden en is het vaak zo jammer dat deze wijze van pendelen zo weinig wordt beoefend, zelfs door doorgewinterde pendelaars. Radiësthesie is een openbaring van de heelheid van de schepping waarin de mens als microkosmos een afspiegeling is van de macrokosmos. Door dienstbaar te zijn aan dit gegeven ben ik dankbaar dit voor mijn medemens te mogen doen.

Dineke Jongepier-Rijskamp