Toepassingen

Dat via radiësthesie veel inzichten kunnen worden verkregen buiten het voor de zintuigen waarneembare spectrum is weinigen bekend. Daarmee wordt een wereld van dimensies toegankelijk waarin men toegelaten wordt, indien de tussenpersoon uitsluitend met zuivere motieven handelt. Hier vindt dus een screening plaats, waarin de behoeders van deze dimensies informatie vrijgeven die op dit moment in je leven je meer inzicht over je zin van het bestaan kunnen geven.

Hier komt informatie naar voren die elk tijdskader kan omvatten dus verleden, heden en toekomst. Daar de toekomst te maken heeft met je vrije wil, zijn er verschillende toekomstlijnen mogelijk en wordt de meest voor de hand liggende toekomstlijn aangeduid als je dit als vraagstelling naar voren brengt.

Ieder mens heeft CHAKRA'S en vaak treden daar de blokkades op die belemmerend werken op je persoonlijk vrijheid. Goed om te weten of deze op dit moment vol in vitaliteit actief zijn. Voor de andere realiteiten (dimensies) is het bestaan van de onsterfelijkheid van de ziel en daardoor de wet van reïncarnatie een logisch gevolg. Om inzicht te krijgen uit welke dimensie men afkomstig is bij de geboorte op aarde, is een meting mogelijk en daaraan gekoppeld de spirituele voortgang die men tot nu toe in het leven heeft gemaakt.

Niet fysiek aanwijsbare storingen kunnen hun oorzaken hebben in andere bestaande lichamen van de persoon b.v. het etherlichaam, astraallichaam en mentaallichaam. Radiësthesie kan dit meten en richtlijnen geven tot verbetering op oplossen van de storingen.

De grote wijsgeer Laotse heeft de mens verdeeld in 6 typen en bij het geestelijk diagnosticeren van de persoon wordt je altijd ingedeeld in één van de types.

Ook staat de mens voor het invullen van bepaalde levenstaken, welke dat zijn is erg leerzaam te weten.

Dit is een kleine hoeveelheid aanduidingen die bekend mogen worden als men daarom vraagt. Veel meer en op een nog dieper niveau kan informatie worden verkregen.

Voor een globaal inzicht is de duur ongeveer 30 minuten. Voor verdere informatie graag een e-mail