WONEN - wat is voor mij de beste plek?

Hoe vaak overvalt men niet met twijfel, of je wel op de juiste plek woont die bijdraagt aan je levensgeluk. Het is namelijk zo belangrijk altijd op je juiste plekje te zitten. Door bewuste keuze of toevallige omstandigheden zit je nu op een plekje welke misschien niet geheel voldoet aan je diepste wensen. Soms zijn die wensen heel duidelijk te beschrijven, maar soms zijn ze heel vaag en veroorzaakt dit onrust in je wezen. Je weet niet zeker of je moet berusten of dat je actie moet gaan ondernemen, of dat je hoopt op een wonder van buitenaf die je naar een betere woonomgeving leidt. Je wilt je daar veelal ook niet dagelijks mee bezighouden en laat de situatie dan zoals het is. Toch is er misschien ergens in je wezen onrust die veroorzaakt wordt door je onderbewuste. Je onderbewuste weet namelijk waar op welke plek je beter tot je recht zou komen en probeert jou te bereiken via jouw intuítie. Niet altijd lukt dat en daarom is er een methode tot meting beschikbaar om via radiësthesie contact te maken met je onderbewuste en zodoende op het spoor te komen naar mogelijk een andere omgeving waar je meer thuis hoort in deze fase van je leven. Het is mij gegeven om aan te tonen via radiësthesie wat op dit moment het beste voor jou is, als je tenminste hiervoor openstaan om dit te willen weten.

Als eerste meet ik of jouw huidige woonomstandigheden de juiste zijn. Mocht dit wel zo zijn, dan meet ik of er nog verdere aanwijzingen zijn tot verbetering. Is het zo dat je huidige woonomstandigheden niet voldoen aan jouw diepste wensen dan kom ik via verschillende metingen tot een geschikte plek waar je eigenlijk beter tot je recht zult komen. Dat kan zijn:

Je lichaam en geest geven dit zelf aan en zo kan ik doorgaan met het meten van wat geschikt voor jou is b.v.:

Dan is de vraag misschien is het beter te kopen of te huren ? Het antwoord hierop wordt gegeven door jouw zelf, daar in de diepten van jouw onderbewuste de kennis aanwezig is over verleden/heden/toekomst en je onderbewuste altijd het beste met jezelf voor heeft, omdat het onderbewuste deel uit maakt van de heelheid van de schepping. Door op deze wijze antwoorden te krijgen via radiësthesie, openen zich (nieuwe) mogelijkheden waardoor je harmonie aan gaande wonen alleen maar verder verbeterd kan worden. Voor mij is het belang, dat ik met mijn gaven van meting in het hele spectrum van radiësthesie mijn medemens een richting kan en mag geven tot het gaan van de juiste weg.......