ADHD afkorting voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder

De vele stappen die gezet worden om deze vorm van disbalans wat ADHD is, te verminderen bij zowel kinderen als volwassenen hebben niet altijd het gewenste resultaat. Zelfs om een juiste diagnose vast te stellen, ontbreekt het tot nu toe nog aan die instrumentaria om tot een perfecte diagnose te komen. Het is namelijk niet volledig vast te stellen met een EEG een zogenoemde - electro encafalo gram - . Ook andere meet methodes b.v. SPECT of MRI geven geen sluitende diagnose. Door mijn metingen via radiësthesie maak ik contact met het onderbewuste van een persoon, waarvan ik de toestemming heb gekregen om antwoorden te vinden op de stoornissen die deze persoon in zijn/haar dagelijks leven ondervindt. Het is mij gebleken dat verstoringen die door ADHD optreden te maken kunnen hebben met o.a. het voedingspatroon.
Als eerste meting ga ik het hele scala van voeding bekijken om te zien waar het voedingspatroon niet voldoet aan de wensen van het lichaam en geest om tot een beter evenwicht te komen. De mogelijke schadelijke bijwerkingen van de voeding die men regelmatig inneemt komen dan naar voren. Het lichaam weet zelf heel goed wat schadelijk is, maar kan dit niet altijd doorgeven aan het verstand, daar het verstand namelijk ook sterk beïnvloed wordt door emotionele prikkels en ingeprente gewoontes aangereikt door degenen die denken het juiste te doen, omdat anderen dat ook doen of dat anderen hen dat ook aangeleerd hebben. Daarom is het belangrijk te weten dat het onderbewuste van ieder mens verbonden is met de heelheid van de schepping en dat door de kennis van het onderbewuste naar de oppervlakte van het verstand te brengen, wordt aangegeven hoe de juiste weg tot verbetering te gaan.

Eén van de kenmerken van ADHD is aandachtsproblemen of concentratieproblemen. Ik meet dan de uit meer dan 80 mogelijkheden wat de aandachts- of concentratieproblemen zijn, waardoor ik een directe toegang mag krijgen tot de aspecten van dit fundamenteel probleem. Het is door het verkrijgen van kennis hierover dus mogelijk op te lossen en niet voor tijdelijk maar voor langere tijd. Hyperactiviteit ontstaat vaak door het langdurig gebruik van onjuiste voeding en het is altijd heel moeilijk om precies aan te duiden welke stoffen in welke voeding juist bijdragen tot het vergroten van de Hyperactiviteit. Door deze stoffen te vermijden, blijkt dat Hyperactiviteit sterk afneemt en dus een winstpunt is tot het verminderen van ADHD.

Ook zie je vaak Impulsiviteit bij personen met ADHD - Door het meten van meer dan 200 karaktereigenschappen kan een mogelijke aanwijzing worden gevonden die de oorzaak is van impulsiviteit en door te werken aan verbeteringen van bepaalde karakterstructuren die als verstorend worden beschouwd, kan de impulsiviteit met juiste begeleiding worden verminderd. Een gevolg van impulsiviteit is, dat door een bepaalde vorm van zich opgejaagd voelen men snel en ongecontroleerd kan reageren op situaties waarvan men de strekking niet geheel kan plaatsen. Men vindt zichzelf dan op dat moment niet passen in de rust van de tijdsbeleving. De tijd wordt vaak in gevallen van ADHD anders beleefd en daarmee ook nogal eens verkeerd ingeschat met alle gevolgen van dien. Het motto indien ADHD is vastgesteld door een deskundige mag nooit tot wanhoop leiden, daar ik door het toepassen van radiësthesie kennis kan aandragen specifiek gemeten op de persoon, waardoor er openingen letterlijk zichtbaar worden die mogelijk tot graduele verbeteringen kunnen bijdragen. Daar mijn motto dienstbaarheid is, kan ik in alle bescheidenheid mijn gaven aanbieden aan diegenen die voor deze methode van radiësthesie openstaan.

ADHD