Radiësthesie en Beroepskeuze

De weg naar het kiezen van het juiste beroep dat bij iemand past is vaak niet zo eenvoudig. Diep in het onderbewuste van ieder mens liggen de talenten verscholen die vaak in het leven nooit helemaal aan de oppervlakte komen. Vooral op jonge leeftijd als men nog volop bezig is met het opdoen van algemene kennis en ontwikkeling is er meestal nog geen duidelijkheid welke weg men in het leven wil gaan qua opleiding en het kiezen van het juiste beroep.

Onzekerheid en twijfel over de te volgen richting van onderwijs is zowel voor de leerling als de ouders vaak een bron van frustratie. Men krijgt geen zuiver beeld over de te volgen weg. Dat ik als motto heb gekozen "radiësthesie voor de juiste weg" is daarom geen toeval, omdat ik via deze methode van meten van de zuivere kennis van het onderbewuste van de mens toegang mag krijgen om te komen tot het aan de oppervlakte brengen van het volgen van de juiste opleiding tot het verkrijgen van het juiste beroep. Ieder mens heeft talenten, maar kent ze vaak niet. Hoe velen slaan een verkeerde weg in met hun opleiding, omdat ze op het moment dat ze daaraan beginnen vaak nog geen duidelijk beeld hebben over zichzelf en hun weg in het leven wat betreft de juiste beroepskeuze. Dat alle kennis diep verborgen zit in de mens zelf is reden om met een juiste methodiek dit naar boven te halen. Radiësthesie is hierin zeer betrouwbaar mits, de pendelaar over een volledig pendelvermogen beschikt die alle onderbewuste patronen van iemand verklaarbaar en aanvaardbaar kan neerzetten.

Door mijn jarenlange ervaring en vele referenties heb ik voor vele jonge mensen het kompas in de juiste richting kunnen zetten, waar men dan met in acht nemen van de vrije wil de juiste stappen tot vooruitgang heeft kunnen zetten. Met mijn vermogen tot radiësthesie filter ik meer dan 300 mogelijkheden tot beroepskeuze. Dus heel precies en heel duidelijk geeft het onderbewuste van de persoon aan waar zijn/haar mogelijkheden liggen. Als men dit weet, dan constateer ik altijd een groot enthousiasme om er mee aan de slag te gaan, omdat het lekker voelt nu men weet dat dit "de juiste weg is!!" Men kan geschikt zijn voor een baan bij de

Ook meet ik de karaktereigenschappen die hiermee in verband staan, b.v.:

en vele andere antwoorden op vragen die relevant zijn tot het beroep waarvoor men geschikt is. Met een paar gerichte vragen aan mij gesteld via de mail op deze website en een recente foto waar men alleen opstaat, kan ik aan de slag - Discretie is vanzelfsprekend verzekerd en vooraf geef ik een indicatie van de kosten, welke € 25 per half uur bedragen. Voor deze vaak wat uitgebreidere methode tot meten liggen de kosten meestal tussen de € 25 en € 50. Mijn beweegredenen om dit te doen ligt in het feit dat ik op dit gebied van opleiding en beroepskeuze zoveel twijfel en onzekerheid zie en ik een betrouwbare mogelijkheid aandraag om die twijfel en onzekerheden weg te nemen. Dat is mijn beweegreden en het geeft voldoening om de medemens om een dergelijke manier verder te kunnen helpen op zijn/haar levenspad.