Informatie waarover wij mogen berichten omdat het ons is toegevallen...

Voor ons is één zaak duidelijk we leven nu in het meest cruciale tijdperk in de menselijke geschiedenis. Sinds december 2012 zijn er meerdere uitstortingen geweest van grote golven van kosmische energie over de hoofden van de mensheid. De betekenis van deze uitstortingen heb ik in alle nederigheid mogen meten als Boviswaarde of levenstrilling, waarbij de mens die resoneert met deze levenstrilling of verhoogde levensenergie dan gereed is meegenomen te worden in de grote transitie. De laatste grote uitstorting heeft plaatsgevonden op 17 maart 2021 - In mijn consulten mag ik daar veel uitleg over geven.

Een ander zeer belangrijk onderdeel van door mij te geven consulten zijn de metingen over de gezondheid. Ik meet b.v. aan welke supplementen men een mogelijk tekort heeft en juist in deze tijd van het rondgaan van vele mogelijke virussen, is het belangrijk om goed in je immuunsysteem te staan. Ik mag door mijn gave en dan echt in alle nederigheid de mogelijke diagnoses stellen, aangereikt door het onderbewustzijn van de persoon, maar ik mag en kan dan ook de mogelijke oplossingen aandragen, zelfs als de cliënt daar vaak langs andere wegen niet de voor hem of haar de op maat gesneden oplossing voor kan verkrijgen. Ik heb geen medische kennis en mag medisch niets doen maar ik mag wel de informatie die via het onderbewustzijn van de cliënt naar voren komt benoemen, want dat gaat buiten mijn mentale weten en gedachten om. Ik heb daar en dat wil ik sterk benadrukken geen enkele persoonlijke invloed op. Ook mag ik de weg die men spiritueel dient te gaan verduidelijken en daardoor weet men hoe men juist in deze cruciale tijd dient te handelen om de komende transitie niet te missen, want anders blijft men gebonden aan de lange weg van steeds wederkerende incarnaties.

Dineke Jongepier met ondersteuning van mijn man Karel.