Privé relaties: welke factoren spelen hierin een grote rol?

Privé relaties: welke factoren spelen hierin een grote rol?

Hoe is het toch mogelijk, dat de ene persoon gelukkiger is dan de andere in het vinden of behouden van een partner. Als we op aarde incarneren nemen we een heel pakket van ervaringen mee uit vorige levens, die wij in dit leven verder uitdiepen. Ons onderbewuste is op de hoogte van al deze voorgaande ervaringen en zal ons in dit leven stuwen in een richting die overeenkomt met ons in te vullen programma om tot een harmonische afstemming te komen met betrekking tot onze evolutie. Als geïncarneerd persoon op aarde zijn wij helaas grotendeels verstoken van deze onderbewuste kennis. Via onze intuïtie en via de wet van aantrekking voelen we de impulsen waarvan we weten dat deze voor ons bestemd zijn. Door het meten van deze onderbewuste kennis via radiësthesie is het mij gegeven om veel informatie naar boven te brengen indien betrokkene hiervan kennis mag nemen.

Ik meet b.v. de volgende factoren:

Het weten van deze kennis over jezelf kan corrigerend werken in je relaties of aankomende relaties. Ook geeft het onderbewuste aan waar je op dit moment van je leven meer- of minder aandacht aan dient te besteden om gelukkiger te zijn. Ik meet dan b.v. het volgende:

Een zeer belangrijke factor is ook of er bepaalde karmische verbanden bestaan in de relaties die men heeft. Karma kan zowel positief als negatief zijn en kan zowel op dit leven betrekking hebben als ook op een vorig leven. Ik meet dan o.a. de aard van het karma welke op geen enkel andere wijze bekend kan worden dan door het meten via radiësthesie b.v.:

Dit wetende ga ik verder om te meten of men op de goede weg is dit karma een juiste richting van afwerking of invulling te geven.

Al deze metingen aangaande relaties en de liefdesbanden hiermee, geven een beeld van kansen en mogelijkheden tot een harmonisch patroon, die het onderbewuste van ieder mens voor iedereen in petto heeft. Door mijn intentie tot dienstbaarheid deze vaak moeilijk bereikbare kennis te mogen aanreiken aan mijn medemens zie ik als een bijdrage naar iedereen die voor deze vorm van informatie open staat. Wat is er mooier om mede door het weten van de juiste beslissingen gelukkiger te worden in je leven....